Index

MELØY SOL & TRENING AS

Orgnr: 812161032

tlf: 75 75 51 41
adresse: Åsenveien 2

id

1436

organisasjonsnummer

812161032

navn

MELØY SOL & TRENING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-01

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "93.130", "beskrivelse": "Treningssentre"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Åsenveien 2"], "kommune": "MELØY", "landkode": "NO", "poststed": "NEVERDAL", "postnummer": "8149", "kommunenummer": "1837"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-14

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812161032

navn

MELØY SOL & TRENING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Åsenveien 2

forradrpostnr

8149

forradrpoststed

NEVERDAL

forradrkommnr

1837

forradrkommnavn

MELØY

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

93.130

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

01.07.2013

stiftelsesdato

14.06.2013

tlf

75 75 51 41

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

04.06.2015

regnskap

regnskap #0

orgnr

812161032

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2552515, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1067361, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1023325}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 44036}}, "journalnr": "2021537665", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812161032"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -69163, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -99163}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1136524, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 28967}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1107558}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1067361}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -265564, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 798458}, "driftsresultat": -242275, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 556182}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -23289, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 18}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 23307}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -265564}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 993678147 [navn] => MELØY SOL & TRENING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2009-02-12 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "93.130", "beskrivelse": "Treningssentre"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 812161032 [oppstartsdato] => 2008-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["u00c5senveien 2"], "kommune": "MELu00d8Y", "landkode": "NO", "poststed": "NEVERDAL", "postnummer": "8149", "kommunenummer": "1837"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2013-01-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?