Index

MEMENTO CONSULT AS

Orgnr: 815155572

adresse: Janitzhagen 9

id

7914

organisasjonsnummer

815155572

navn

MEMENTO CONSULT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-03-23

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Janitzhagen 9"], "kommune": "MOSS", "landkode": "NO", "poststed": "MOSS", "postnummer": "1526", "kommunenummer": "3002"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-03-18

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815155572

navn

MEMENTO CONSULT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Janitzhagen 9

forradrpostnr

1526

forradrpoststed

MOSS

forradrkommnr

3002

forradrkommnavn

MOSS

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

70.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

23.03.2015

stiftelsesdato

18.03.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815155572

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 69618, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 66547, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 66547}}, "journalnr": "2021201303", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815155572"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 65166, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 35166}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1381, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1381}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 66547}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -9130, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 9573}, "driftsresultat": -9573, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 443, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 447}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 3}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -9130}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915187641 [navn] => MEMENTO CONSULT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-03-30 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsru00e5dgivning og annen administrativ ru00e5dgivning"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 815155572 [oppstartsdato] => 2015-03-18 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Janitzhagen 9"], "kommune": "MOSS", "landkode": "NO", "poststed": "MOSS", "postnummer": "1526", "kommunenummer": "3002"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?