Index

MENTORNORD AS

Orgnr: 819154902

adresse: Tårnelvveien 44

id

17863

organisasjonsnummer

819154902

navn

MENTORNORD AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-07-03

naeringskode1

{"kode": "85.599", "beskrivelse": "Annen undervisning ikke nevnt annet sted"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Tårnelvveien 44"], "kommune": "SENJA", "landkode": "NO", "poststed": "ROSSFJORDSTRAUMEN", "postnummer": "9302", "kommunenummer": "5421"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-04-30

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

819154902

navn

MENTORNORD AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Tårnelvveien 44

forradrpostnr

9302

forradrpoststed

ROSSFJORDSTRAUMEN

forradrkommnr

5421

forradrkommnavn

SENJA

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

85.599

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

03.07.2017

stiftelsesdato

30.04.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

12.02.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

819154902

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2136405, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 123881, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1961}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 121921}}, "journalnr": "2020888302", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819154902"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 95318, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 65318}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 28564, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 28110}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 454}}, "sumEgenkapitalGjeld": 123881}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 6441, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 287351}, "driftsresultat": 8401, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 295752}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -126, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 70}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 196}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 8275}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919344946 [navn] => MENTORNORD AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-07-27 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "85.599", "beskrivelse": "Annen undervisning ikke nevnt annet sted"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 819154902 [oppstartsdato] => 2017-08-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Tu00e5rnelvveien 44"], "kommune": "SENJA", "landkode": "NO", "poststed": "ROSSFJORDSTRAUMEN", "postnummer": "9302", "kommunenummer": "5421"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?