Index

MERGUS CAPITAL AS

Orgnr: 812429922

adresse: c/o Geir K. Røttingsnes, Hareveien 7

id

2044

organisasjonsnummer

812429922

navn

MERGUS CAPITAL AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-09-12

naeringskode1

{"kode": "62.020", "beskrivelse": "Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Geir K. Røttingsnes", "Hareveien 7"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0491", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-09-03

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812429922

navn

MERGUS CAPITAL AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Geir K. Røttingsnes Hareveien 7

forradrpostnr

0491

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

62.020

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

12.09.2013

stiftelsesdato

03.09.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812429922

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1861726, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 52534, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 52534}}, "journalnr": "2020616628", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812429922"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -48587, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -148587}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 101121, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 101121}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 52534}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 48009, "driftsresultat": {"driftskostnad": {}, "driftsresultat": 48000, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 48000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 9, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 9}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 48009}}]

Reserver mot visning?