Index

MERICONSULT AS

Orgnr: 812435302

mobil: 907 36 398
adresse: Bleikeråsen 164

id

2058

organisasjonsnummer

812435302

navn

MERICONSULT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-09-16

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "62.020", "beskrivelse": "Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bleikeråsen 164"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "ASKER", "postnummer": "1387", "kommunenummer": "3025"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-08-31

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812435302

navn

MERICONSULT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Bleikeråsen 164

forradrpostnr

1387

forradrpoststed

ASKER

forradrkommnr

3025

forradrkommnavn

ASKER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

62.020

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

16.09.2013

stiftelsesdato

31.08.2013

tlf

tlf_mobil

907 36 398

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812435302

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2126969, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 597613, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 44190}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 553423}}, "journalnr": "2020894768", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812435302"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 584340, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 240000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 344340}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 13273, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": -3617}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 16890}}, "sumEgenkapitalGjeld": 597613}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -90718, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 15594}, "driftsresultat": -15594, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -75124, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 6238}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 81362}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -90718}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912457729 [navn] => MERICONSULT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-09-17 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "62.020", "beskrivelse": "Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812435302 [oppstartsdato] => 2013-09-10 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Bleikeru00e5sen 164"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "ASKER", "postnummer": "1387", "kommunenummer": "3025"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?