Index

MESIER AS

https://www.appsco.com

Orgnr: 818773862

mobil: 913 41 405
webside: www.appsco.com
adresse: Rådhusgata 5

id

16865

organisasjonsnummer

818773862

navn

MESIER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-05-05

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Rådhusgata 5"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0151", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-01-20

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Bjørn Woxen Stubberud", "Kverndalslinna 151"], "kommune": "GRAN", "landkode": "NO", "poststed": "GRAN", "postnummer": "2750", "kommunenummer": "3446"}

hjemmeside

www.appsco.com

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

818773862

navn

MESIER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Rådhusgata 5

forradrpostnr

0151

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

c/o Bjørn Woxen Stubberud Kverndalslinna 151

ppostnr

2750

ppoststed

GRAN

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

62.010

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

05.05.2017

stiftelsesdato

20.01.2017

tlf

tlf_mobil

913 41 405

url

www.appsco.com

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

12.04.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

818773862

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2209967, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3910337, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 3763803}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 146534}}, "journalnr": "2020972466", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818773862"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1683250, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 5032430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -3349180}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2227086, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 727086}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1500000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3910337}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -1315458, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1968716}, "driftsresultat": -1691149, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 277567}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 3569, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 4059}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 490}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -1687580}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919021128 [navn] => MESIER AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-05-18 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 818773862 [oppstartsdato] => 2017-02-20 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Ru00e5dhusgata 5"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0151", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => www.appsco.com [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Bju00f8rn Woxen Stubberud", "Kverndalslinna 151"], "kommune": "GRAN", "landkode": "NO", "poststed": "GRAN", "postnummer": "2750", "kommunenummer": "3446"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?