Index

MESTER-SERVICE AS BYGG- & TØMMERMESTER TERJE WILHELMSEN

Orgnr: 877207862

tlf: 90 08 06 22
adresse: Tomtveien 2

id

57958

organisasjonsnummer

877207862

navn

MESTER-SERVICE AS BYGG- & TØMMERMESTER TERJE WILHELMSEN

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1997-02-04

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.320", "beskrivelse": "Snekkerarbeid"}

antallAnsatte

6

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Tomtveien 2"], "kommune": "LILLESTRØM", "landkode": "NO", "poststed": "LEIRSUND", "postnummer": "2015", "kommunenummer": "3030"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1997-01-02

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 48"], "kommune": "LILLESTRØM", "landkode": "NO", "poststed": "LILLESTRØM", "postnummer": "2001", "kommunenummer": "3030"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

877207862

navn

MESTER-SERVICE AS BYGG- & TØMMERMESTER TERJE WILHELMSEN

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Tomtveien 2

forradrpostnr

2015

forradrpoststed

LEIRSUND

forradrkommnr

3030

forradrkommnavn

LILLESTRØM

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 48

ppostnr

2001

ppoststed

LILLESTRØM

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.320

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

04.02.1997

stiftelsesdato

02.01.1997

tlf

90 08 06 22

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

6

ansatte_dato

14.12.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

877207862

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1977215, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3148270, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2416799}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 731471}}, "journalnr": "2020721687", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "877207862"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1817050, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1787050}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1331220, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 584108}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 747112}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3148270}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 851, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3679258}, "driftsresultat": 47068, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3726327}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -41744, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 421}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 42165}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 5324}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 977212073 [navn] => MESTER-SERVICE AS BYGG- & TØMMERMESTER TERJE WILHELMSEN [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1997-02-05 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.320", "beskrivelse": "Snekkerarbeid"} [antallAnsatte] => 6 [overordnetEnhet] => 877207862 [oppstartsdato] => 1997-01-02 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Tomtveien 2"], "kommune": "LILLESTRu00d8M", "landkode": "NO", "poststed": "LEIRSUND", "postnummer": "2015", "kommunenummer": "3030"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 48"], "kommune": "LILLESTRu00d8M", "landkode": "NO", "poststed": "LILLESTRu00d8M", "postnummer": "2001", "kommunenummer": "3030"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?