Index

MESTERBAD OG RØR AS

Orgnr: 822061842

adresse: Hillevågsveien 103

id

26652

organisasjonsnummer

822061842

navn

MESTERBAD OG RØR AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-01-15

naeringskode1

{"kode": "43.330", "beskrivelse": "Gulvlegging og tapetsering"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Hillevågsveien 103"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4016", "kommunenummer": "1103"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-01-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

822061842

navn

MESTERBAD OG RØR AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Hillevågsveien 103

forradrpostnr

4016

forradrpoststed

STAVANGER

forradrkommnr

1103

forradrkommnavn

STAVANGER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

43.330

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

15.01.2019

stiftelsesdato

01.01.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

822061842

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2272769, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 206, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 206}}, "journalnr": "2021296228", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "822061842"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -25594, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -55594}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 25800, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 25800}}, "sumEgenkapitalGjeld": 206}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -13629, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 13629}, "driftsresultat": -13629, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -13629}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922086923 [navn] => MESTERBAD OG RØR AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-01-21 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.330", "beskrivelse": "Gulvlegging og tapetsering"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 822061842 [oppstartsdato] => 2019-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Hillevu00e5gsveien 103"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4016", "kommunenummer": "1103"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?