Index

METALLCO AS

Orgnr: 810392312

tlf: 23 14 26 10
adresse: Strømsveien 287

id

15

organisasjonsnummer

810392312

navn

METALLCO AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "38.320", "beskrivelse": "Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning"}

antallAnsatte

38

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Strømsveien 287"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0668", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1967-01-10

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 15 ALNABRU"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0614", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

810392312

navn

METALLCO AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Strømsveien 287

forradrpostnr

0668

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 15 ALNABRU

ppostnr

0614

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

38.320

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

10.01.1967

tlf

23 14 26 10

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

38

ansatte_dato

11.03.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

810392312

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2135357, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 640396212, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 348396314}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 291999898}}, "journalnr": "2020885280", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "810392312"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 217118385, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 60930000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 156188385}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 423277827, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 316881886}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 106395941}}, "sumEgenkapitalGjeld": 640396212}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": false, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 42241249, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1129922530}, "driftsresultat": 45320332, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1175242862}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 5385963, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 18380660}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 12994697}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 50706295}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 971662204 [navn] => METALLCO AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "38.320", "beskrivelse": "Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning"} [antallAnsatte] => 38 [overordnetEnhet] => 810392312 [oppstartsdato] => 1965-12-31 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Stru00f8msveien 287"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0668", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?