Index

&MF HOLDING AS

Orgnr: 925391093

adresse: Skogduevegen 66B

organisasjonsnummer

925391093

navn

&MF HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2020-07-24

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Skogduevegen 66B"], "kommune": "NANNESTAD", "landkode": "NO", "poststed": "MAURA", "postnummer": "2032", "kommunenummer": "3036"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2020-07-13

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

925391093

navn

&MF HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Skogduevegen 66B

forradrpostnr

2032

forradrpoststed

MAURA

forradrkommnr

3036

forradrkommnavn

NANNESTAD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

24.07.2020

stiftelsesdato

13.07.2020

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

925391093

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2489177, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3367550, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 60000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 3307550}}, "journalnr": "2021538073", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "925391093"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 3280015, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 3367567}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -87552}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 87535, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 87535}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3367550}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-07-13", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -87552, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 16}, "driftsresultat": -16, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -16}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 925467391 [navn] => &MF HOLDING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2020-08-11 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 925391093 [oppstartsdato] => 2020-07-17 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Skogduevegen 66B"], "kommune": "NANNESTAD", "landkode": "NO", "poststed": "MAURA", "postnummer": "2032", "kommunenummer": "3036"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?