Index

MICROLOG AS

Orgnr: 815469232

tlf: 47 80 02 00
adresse: Parkveien 23

id

8633

organisasjonsnummer

815469232

navn

MICROLOG AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-06-02

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "46.660", "beskrivelse": "Engroshandel med maskiner og utstyr til kontor ellers"}

antallAnsatte

8

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Parkveien 23"], "kommune": "NORDRE FOLLO", "landkode": "NO", "poststed": "LANGHUS", "postnummer": "1405", "kommunenummer": "3020"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-05-26

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

815469232

navn

MICROLOG AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Parkveien 23

forradrpostnr

1405

forradrpoststed

LANGHUS

forradrkommnr

3020

forradrkommnavn

NORDRE FOLLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

46.660

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

02.06.2015

stiftelsesdato

26.05.2015

tlf

47 80 02 00

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

8

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

815469232

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2101129, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 9112910, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 535978}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 8576932}}, "journalnr": "2020853658", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815469232"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 3107307, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 130000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 2977307}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 6005603, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 6005603}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 9112910}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1639557, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 19092534}, "driftsresultat": 2604044, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 21696578}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -389871, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": -289067}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 100804}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 2214173}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 989856650 [navn] => MICROLOG AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2006-05-24 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "46.660", "beskrivelse": "Engroshandel med maskiner og utstyr til kontor ellers"} [antallAnsatte] => 8 [overordnetEnhet] => 815469232 [oppstartsdato] => 2006-01-09 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Parkveien 23"], "kommune": "NORDRE FOLLO", "landkode": "NO", "poststed": "LANGHUS", "postnummer": "1405", "kommunenummer": "3020"} [links] => [] [hjemmeside] => www.microlog.no [postadresse] => [datoEierskifte] => 2015-11-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?