Index

MICROPROG AS

Orgnr: 822061672

adresse: c/o Atle Esperum, Lindstadvegen 4

id

26650

organisasjonsnummer

822061672

navn

MICROPROG AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-01-15

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "62.020", "beskrivelse": "Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Atle Esperum", "Lindstadvegen 4"], "kommune": "GRAN", "landkode": "NO", "poststed": "GRAN", "postnummer": "2750", "kommunenummer": "3446"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-01-02

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

822061672

navn

MICROPROG AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Atle Esperum Lindstadvegen 4

forradrpostnr

2750

forradrpoststed

GRAN

forradrkommnr

3446

forradrkommnavn

GRAN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

62.020

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

15.01.2019

stiftelsesdato

02.01.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

11.03.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

822061672

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2292421, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 370321, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 370321}}, "journalnr": "2021325797", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "822061672"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 213056, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 188626}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 157264, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 157264}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 370320}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -365581, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1080740}, "driftsresultat": -368851, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 711889}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 2046, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2200}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 154}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -366805}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922086109 [navn] => MICROPROG AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-01-21 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "62.020", "beskrivelse": "Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 822061672 [oppstartsdato] => 2019-01-03 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Atle Esperum", "Lindstadvegen 4"], "kommune": "GRAN", "landkode": "NO", "poststed": "GRAN", "postnummer": "2750", "kommunenummer": "3446"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?