Index

MICS AS

https://www.mics.no

Orgnr: 819332762

webside: www.mics.no
adresse: Petter Grubens gate 10A

id

18347

organisasjonsnummer

819332762

navn

MICS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-08-10

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.221", "beskrivelse": "Rørleggerarbeid"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Petter Grubens gate 10A"], "kommune": "RANA", "landkode": "NO", "poststed": "MO I RANA", "postnummer": "8624", "kommunenummer": "1833"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-06-01

hjemmeside

www.mics.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

819332762

navn

MICS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Petter Grubens gate 10A

forradrpostnr

8624

forradrpoststed

MO I RANA

forradrkommnr

1833

forradrkommnavn

RANA

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.221

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

10.08.2017

stiftelsesdato

01.06.2017

tlf

tlf_mobil

url

www.mics.no

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

819332762

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2052443, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 110145, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 9859}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 100286}}, "journalnr": "2020801885", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819332762"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 80355, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 27930}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 52425}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 29790, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 29119}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 671}}, "sumEgenkapitalGjeld": 110145}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -8960, "totalresultat": -8960, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 524409}, "driftsresultat": -8255, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 516154}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -34, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 31}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 65}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -8289}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919477288 [navn] => MICS AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-08-29 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.221", "beskrivelse": "Ru00f8rleggerarbeid"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 819332762 [oppstartsdato] => 2017-08-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Petter Grubens gate 10A"], "kommune": "RANA", "landkode": "NO", "poststed": "MO I RANA", "postnummer": "8624", "kommunenummer": "1833"} [links] => [] [hjemmeside] => www.mics.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?