Index

MIDBO AS

Orgnr: 812314092

mobil: 991 16 644
adresse: c/o Thomas William Vaage, Melsheiveien 145

id

1786

organisasjonsnummer

812314092

navn

MIDBO AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-08-20

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Thomas William Vaage", "Melsheiveien 145"], "kommune": "SANDNES", "landkode": "NO", "poststed": "SANDNES", "postnummer": "4336", "kommunenummer": "1108"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-10

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812314092

navn

MIDBO AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Thomas William Vaage Melsheiveien 145

forradrpostnr

4336

forradrpoststed

SANDNES

forradrkommnr

1108

forradrkommnavn

SANDNES

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

20.08.2013

stiftelsesdato

10.06.2013

tlf

tlf_mobil

991 16 644

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

13.11.2018

regnskap

regnskap #0

orgnr

812314092

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2096561, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 320615, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 93054}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 227561}}, "journalnr": "2020848940", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812314092"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 201309, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 171309}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 119306, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 89556}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 29750}}, "sumEgenkapitalGjeld": 320615}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 304055, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2327732}, "driftsresultat": 316543, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2644275}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 84, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 84}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 316627}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912336026 [navn] => MIDBO AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-08-21 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 812314092 [oppstartsdato] => 2013-06-10 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Thomas William Vaage", "Melsheiveien 145"], "kommune": "SANDNES", "landkode": "NO", "poststed": "SANDNES", "postnummer": "4336", "kommunenummer": "1108"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?