Index

MIDT-NORSK INDUSTRISERVICE AS

Orgnr: 877231852

tlf: 74 80 70 80
mobil: 90091974
adresse: Frostavegen 1746

id

57981

organisasjonsnummer

877231852

navn

MIDT-NORSK INDUSTRISERVICE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1997-02-11

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.290", "beskrivelse": "Annet installasjonsarbeid"}

antallAnsatte

6

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Frostavegen 1746"], "kommune": "FROSTA", "landkode": "NO", "poststed": "FROSTA", "postnummer": "7633", "kommunenummer": "5036"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1997-01-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

877231852

navn

MIDT-NORSK INDUSTRISERVICE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Frostavegen 1746

forradrpostnr

7633

forradrpoststed

FROSTA

forradrkommnr

5036

forradrkommnavn

FROSTA

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.290

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

11.02.1997

stiftelsesdato

01.01.1997

tlf

74 80 70 80

tlf_mobil

90091974

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

6

ansatte_dato

11.03.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

877231852

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2368927, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 18416864, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 8577141}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 9839724}}, "journalnr": "2021308054", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "877231852"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 16795796, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 7387496}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 9408300}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1621068, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1386390}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 234678}}, "sumEgenkapitalGjeld": 18416864}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1344030, "totalresultat": 1344030, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 4495049}, "driftsresultat": 1587110, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 6082159}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 138955, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 141641}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2685}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1726065}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 972278807 [navn] => MIDT-NORSK INDUSTRISERVICE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.290", "beskrivelse": "Annet installasjonsarbeid"} [antallAnsatte] => 6 [overordnetEnhet] => 877231852 [oppstartsdato] => 1992-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Frostavegen 1746"], "kommune": "FROSTA", "landkode": "NO", "poststed": "FROSTA", "postnummer": "7633", "kommunenummer": "5036"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 1997-01-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?