Index

MIDTSIAN AS

Orgnr: 877101452

tlf: 64 87 52 20
mobil: 90042144
adresse: Siggerudåsen 3

id

57784

organisasjonsnummer

877101452

navn

MIDTSIAN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1997-01-17

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "46.130", "beskrivelse": "Agenturhandel med tømmer, trelast og byggevarer"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Siggerudåsen 3"], "kommune": "NORDRE FOLLO", "landkode": "NO", "poststed": "SIGGERUD", "postnummer": "1404", "kommunenummer": "3020"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1997-01-02

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

877101452

navn

MIDTSIAN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Siggerudåsen 3

forradrpostnr

1404

forradrpoststed

SIGGERUD

forradrkommnr

3020

forradrkommnavn

NORDRE FOLLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

46.130

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

17.01.1997

stiftelsesdato

02.01.1997

tlf

64 87 52 20

tlf_mobil

90042144

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

12.01.2017

regnskap

regnskap #0

orgnr

877101452

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2226629, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 788361, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 70000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 718361}}, "journalnr": "2021119441", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "877101452"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 308863, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 208863}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 479499, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 479499}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 788361}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 201361, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1458038}, "driftsresultat": 261813, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1719851}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -127, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 31}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 158}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 261686}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 975826465 [navn] => MIDTSIAN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-10-24 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "46.130", "beskrivelse": "Agenturhandel med tu00f8mmer, trelast og byggevarer"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 877101452 [oppstartsdato] => 1995-03-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Siggerudu00e5sen 3"], "kommune": "NORDRE FOLLO", "landkode": "NO", "poststed": "SIGGERUD", "postnummer": "1404", "kommunenummer": "3020"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 1997-01-02 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?