Index

MIKADO EIGEDOM AS

Orgnr: 817748392

id

14272

organisasjonsnummer

817748392

navn

MIKADO EIGEDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-09-20

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": [], "kommune": "VIK", "landkode": "NO", "poststed": "VIK I SOGN", "postnummer": "6893", "kommunenummer": "4639"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Nynorsk

links

[]

stiftelsesdato

2016-08-10

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["v/Asbjørn Hønsi"], "kommune": "VIK", "landkode": "NO", "poststed": "VIK I SOGN", "postnummer": "6893", "kommunenummer": "4639"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

817748392

navn

MIKADO EIGEDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

forradrpostnr

6893

forradrpoststed

VIK I SOGN

forradrkommnr

4639

forradrkommnavn

VIK

forradrland

Norge

postadresse

v/Asbjørn Hønsi

ppostnr

6893

ppoststed

VIK I SOGN

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

20.09.2016

stiftelsesdato

10.08.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

817748392

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2135421, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 7938, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 7938}}, "journalnr": "2020885458", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "817748392"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -74506, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 22000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -96506}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 82445, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 82445}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 7938}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -32212, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 32218}, "driftsresultat": -32218, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 5, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 5}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -32212}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 917819750 [navn] => MIKADO EIGEDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-10-03 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 817748392 [oppstartsdato] => 2016-08-10 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": [], "kommune": "VIK", "landkode": "NO", "poststed": "VIK I SOGN", "postnummer": "6893", "kommunenummer": "4639"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["v/Asbju00f8rn Hu00f8nsi"], "kommune": "VIK", "landkode": "NO", "poststed": "VIK I SOGN", "postnummer": "6893", "kommunenummer": "4639"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?