Index

MIKONSULT AS

https://mikonsult.no

Orgnr: 811806722

mobil: 901 37 800
webside: mikonsult.no
adresse: Årstadveien 27

id

643

organisasjonsnummer

811806722

navn

MIKONSULT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-04-13

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Årstadveien 27"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5009", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-04-01

hjemmeside

mikonsult.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811806722

navn

MIKONSULT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Årstadveien 27

forradrpostnr

5009

forradrpoststed

BERGEN

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

70.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

13.04.2013

stiftelsesdato

01.04.2013

tlf

tlf_mobil

901 37 800

url

mikonsult.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

02.05.2015

regnskap

regnskap #0

orgnr

811806722

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2372371, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 5778234, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 5778234}}, "journalnr": "2021417941", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811806722"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 5356887, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 5356887}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 421346, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 421346}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 5778233}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1305605, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 58698}, "driftsresultat": 804046, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 862744}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 698175, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 698175}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1502221}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911829991 [navn] => MIKONSULT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-04-16 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsru00e5dgivning og annen administrativ ru00e5dgivning"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 811806722 [oppstartsdato] => 2013-04-12 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["u00c5rstadveien 27"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5009", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => mikonsult.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?