Index

MILJØ & STØYSKJERM AS

https://www.steinoggress.no

Orgnr: 893585672

mobil: 99254312
webside: www.steinoggress.no
adresse: Sørbråtenveien 10

id

81645

organisasjonsnummer

893585672

navn

MILJØ & STØYSKJERM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2009-01-31

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "81.300", "beskrivelse": "Beplantning av hager og parkanlegg"}

antallAnsatte

6

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sørbråtenveien 10"], "kommune": "FROGN", "landkode": "NO", "poststed": "DRØBAK", "postnummer": "1449", "kommunenummer": "3022"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2009-01-02

hjemmeside

www.steinoggress.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

893585672

navn

MILJØ & STØYSKJERM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Sørbråtenveien 10

forradrpostnr

1449

forradrpoststed

DRØBAK

forradrkommnr

3022

forradrkommnavn

FROGN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

81.300

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

31.01.2009

stiftelsesdato

02.01.2009

tlf

tlf_mobil

99254312

url

www.steinoggress.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

6

ansatte_dato

12.01.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

893585672

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2525503, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 5945481, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1795601}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 4149880}}, "journalnr": "2021498968", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "893585672"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 3435632, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 3335632}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2509849, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1600971}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 908878}}, "sumEgenkapitalGjeld": 5945481}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 437942, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 5473400}, "driftsresultat": 509736, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 5983136}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 51728, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 88485}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 36757}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 561464}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 982703212 [navn] => MILJØ & STØYSKJERM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2000-11-27 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "81.300", "beskrivelse": "Beplantning av hager og parkanlegg"} [antallAnsatte] => 6 [overordnetEnhet] => 893585672 [oppstartsdato] => 2001-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Su00f8rbru00e5tenveien 10"], "kommune": "FROGN", "landkode": "NO", "poststed": "DRu00d8BAK", "postnummer": "1449", "kommunenummer": "3022"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2009-01-02 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?