Index

MILJØSTEIN NORGE AS

Orgnr: 811620882

adresse: Ravneveien 4

id

228

organisasjonsnummer

811620882

navn

MILJØSTEIN NORGE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-02-26

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "23.610", "beskrivelse": "Produksjon av betongprodukter for bygge- og anleggsvirksomhet"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Ravneveien 4"], "kommune": "TØNSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "REVETAL", "postnummer": "3174", "kommunenummer": "3803"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-02-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811620882

navn

MILJØSTEIN NORGE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Ravneveien 4

forradrpostnr

3174

forradrpoststed

REVETAL

forradrkommnr

3803

forradrkommnavn

TØNSBERG

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

23.610

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

26.02.2013

stiftelsesdato

01.02.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

04.06.2015

regnskap

regnskap #0

orgnr

811620882

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2080935, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 128535, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 4535}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 124000}}, "journalnr": "2020832478", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811620882"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -329962, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -429962}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 458498, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 458498}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 128535}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -12305, "totalresultat": -12305, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 6509170}, "driftsresultat": 16442, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 6525613}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -28748, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 182}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 28929}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -12305}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911647745 [navn] => MILJØSTEIN NORGE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-03-04 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "23.610", "beskrivelse": "Produksjon av betongprodukter for bygge- og anleggsvirksomhet"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 811620882 [oppstartsdato] => 2013-02-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Ravneveien 4"], "kommune": "Tu00d8NSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "REVETAL", "postnummer": "3174", "kommunenummer": "3803"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?