Index

MILMIK AS

Orgnr: 820412362

adresse: Lerdalveien 25

id

21289

organisasjonsnummer

820412362

navn

MILMIK AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-02-08

naeringskode1

{"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Lerdalveien 25"], "kommune": "HALDEN", "landkode": "NO", "poststed": "HALDEN", "postnummer": "1779", "kommunenummer": "3001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-02-02

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

820412362

navn

MILMIK AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Lerdalveien 25

forradrpostnr

1779

forradrpoststed

HALDEN

forradrkommnr

3001

forradrkommnavn

HALDEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

71.129

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

08.02.2018

stiftelsesdato

02.02.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

820412362

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 50792, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 388587, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 46300}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 342287}}, "journalnr": "2021174804", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "820412362"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 388587, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 358587}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 388587}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 318568, "totalresultat": 318568, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1458}, "driftsresultat": -1458, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 320026, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 320026}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 318568}}]

Reserver mot visning?