Index

MIMA MONEYMAKER AS

Orgnr: 811882712

adresse: Bergås terrasse 65

id

845

organisasjonsnummer

811882712

navn

MIMA MONEYMAKER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-04-29

naeringskode1

{"kode": "68.320", "beskrivelse": "Eiendomsforvaltning"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bergås terrasse 65"], "kommune": "DRAMMEN", "landkode": "NO", "poststed": "SOLBERGELVA", "postnummer": "3057", "kommunenummer": "3005"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-04-22

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811882712

navn

MIMA MONEYMAKER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Bergås terrasse 65

forradrpostnr

3057

forradrpoststed

SOLBERGELVA

forradrkommnr

3005

forradrkommnavn

DRAMMEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.320

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

29.04.2013

stiftelsesdato

22.04.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811882712

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2527205, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1065903, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 907260}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 158643}}, "journalnr": "2021574504", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811882712"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 854927, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 824927}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 210976, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 210976}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1065903}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -523, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 215}, "driftsresultat": -215, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -455, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3131}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 3586}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -670}}]

Reserver mot visning?