Index

MIN KOMPETANSE AS

Orgnr: 811941492

adresse: c/o Hanne L Sondresen, Røtuabakken 4

id

954

organisasjonsnummer

811941492

navn

MIN KOMPETANSE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-05-14

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Hanne L Sondresen", "Røtuabakken 4"], "kommune": "PORSGRUNN", "landkode": "NO", "poststed": "PORSGRUNN", "postnummer": "3949", "kommunenummer": "3806"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-04-30

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811941492

navn

MIN KOMPETANSE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Hanne L Sondresen Røtuabakken 4

forradrpostnr

3949

forradrpoststed

PORSGRUNN

forradrkommnr

3806

forradrkommnavn

PORSGRUNN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

62.010

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

14.05.2013

stiftelsesdato

30.04.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811941492

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2393701, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 399940, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 196000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 203940}}, "journalnr": "2021436272", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811941492"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 286535, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 590609}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -304074}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 113405, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 113405}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 399940}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 90246, "totalresultat": 90246, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 939486}, "driftsresultat": 90338, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1029823}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -92, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 152}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 244}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 90246}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911951231 [navn] => MIN KOMPETANSE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-05-15 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811941492 [oppstartsdato] => 2013-04-30 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Hanne L Sondresen", "Ru00f8tuabakken 4"], "kommune": "PORSGRUNN", "landkode": "NO", "poststed": "PORSGRUNN", "postnummer": "3949", "kommunenummer": "3806"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?