Index

MIRA HANDEL AS

Orgnr: 818814402

adresse: c/o Geir Nilsen, Smieveien 10

id

16968

organisasjonsnummer

818814402

navn

MIRA HANDEL AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-04-04

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.789", "beskrivelse": "Butikkhandel ikke nevnt annet sted"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Geir Nilsen", "Smieveien 10"], "kommune": "RINGERIKE", "landkode": "NO", "poststed": "HØNEFOSS", "postnummer": "3514", "kommunenummer": "3007"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-03-22

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818814402

navn

MIRA HANDEL AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Geir Nilsen Smieveien 10

forradrpostnr

3514

forradrpoststed

HØNEFOSS

forradrkommnr

3007

forradrkommnavn

RINGERIKE

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.789

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

04.04.2017

stiftelsesdato

22.03.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818814402

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 71996, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 841797, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 59417}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 782380}}, "journalnr": "2021204277", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818814402"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 35437, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 300660}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -265223}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 806360, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 33913}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 772447}}, "sumEgenkapitalGjeld": 841797}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -174545, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 390832}, "driftsresultat": -250868, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 139964}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1515, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1515}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -249352}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918891501 [navn] => MIRA HANDEL AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-04-24 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.789", "beskrivelse": "Butikkhandel ikke nevnt annet sted"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 818814402 [oppstartsdato] => 2017-03-27 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Geir Nilsen", "Smieveien 10"], "kommune": "RINGERIKE", "landkode": "NO", "poststed": "Hu00d8NEFOSS", "postnummer": "3514", "kommunenummer": "3007"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?