Index

MISI AS

Orgnr: 814857662

adresse: c/o Siri Haug, Vendla 74A

id

7211

organisasjonsnummer

814857662

navn

MISI AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-01-26

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "14.130", "beskrivelse": "Produksjon av annet yttertøy"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Siri Haug", "Vendla 74A"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "NESØYA", "postnummer": "1397", "kommunenummer": "3025"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-01-13

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

814857662

navn

MISI AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Siri Haug Vendla 74A

forradrpostnr

1397

forradrpoststed

NESØYA

forradrkommnr

3025

forradrkommnavn

ASKER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

14.130

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

26.01.2015

stiftelsesdato

13.01.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

814857662

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 61280, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 144419, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 144419}}, "journalnr": "2021185686", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "814857662"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -234661, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24334}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -258995}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 379080, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 379080}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 144419}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -59816, "totalresultat": -59816, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 9847}, "driftsresultat": -9847, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -49969, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 31}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 50000}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -59816}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 914868718 [navn] => MISI AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-01-27 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "14.130", "beskrivelse": "Produksjon av annet yttertu00f8y"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 814857662 [oppstartsdato] => 2015-01-13 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Siri Haug", "Vendla 74A"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "NESu00d8YA", "postnummer": "1397", "kommunenummer": "3025"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?