Index

MJÅVANN 13 D 4 AS

Orgnr: 812162632

mobil: 479 64 000
adresse: Solkollen 41

id

1441

organisasjonsnummer

812162632

navn

MJÅVANN 13 D 4 AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-31

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Solkollen 41"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4628", "kommunenummer": "4204"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-28

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812162632

navn

MJÅVANN 13 D 4 AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Solkollen 41

forradrpostnr

4628

forradrpoststed

KRISTIANSAND S

forradrkommnr

4204

forradrkommnavn

KRISTIANSAND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

31.07.2013

stiftelsesdato

28.05.2013

tlf

tlf_mobil

479 64 000

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812162632

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 20862, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2116889, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2091655}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 25234}}, "journalnr": "2021146574", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812162632"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 12287, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -17713}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2104602, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2104602}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2116889}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 2190, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 89284}, "driftsresultat": 8216, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 97500}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -6026, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 6}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 6032}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 2190}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 812263862 [navn] => MJÅVANN 13 D 4 AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-08-01 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812162632 [oppstartsdato] => 2013-07-31 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Solkollen 41"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4628", "kommunenummer": "4204"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?