Index

MJOLLNIR INVEST AS

Orgnr: 812047612

adresse: Ryllikvegen 65

id

1177

organisasjonsnummer

812047612

navn

MJOLLNIR INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-10

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Ryllikvegen 65"], "kommune": "TROMSØ", "landkode": "NO", "poststed": "KVALØYSLETTA", "postnummer": "9102", "kommunenummer": "5401"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-16

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812047612

navn

MJOLLNIR INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Ryllikvegen 65

forradrpostnr

9102

forradrpoststed

KVALØYSLETTA

forradrkommnr

5401

forradrkommnavn

TROMSØ

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

10.06.2013

stiftelsesdato

16.05.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812047612

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2563647, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 844039, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 839507}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 4532}}, "journalnr": "2021592278", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812047612"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 842437, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 500000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 342437}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1602, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1602}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 844039}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -1408, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 15008}, "driftsresultat": -15008, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 13600, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 13600}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -1408}}]

Reserver mot visning?