Index

MJØSBETONG AS

Orgnr: 812080482

tlf: 62 57 77 77
adresse: Kjonerudvegen 148

id

1259

organisasjonsnummer

812080482

navn

MJØSBETONG AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-08-08

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "23.610", "beskrivelse": "Produksjon av betongprodukter for bygge- og anleggsvirksomhet"}

antallAnsatte

13

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kjonerudvegen 148"], "kommune": "STANGE", "landkode": "NO", "poststed": "OTTESTAD", "postnummer": "2312", "kommunenummer": "3413"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-13

naeringskode2

{"kode": "47.529", "beskrivelse": "Butikkhandel med byggevarer ikke nevnt annet sted"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812080482

navn

MJØSBETONG AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kjonerudvegen 148

forradrpostnr

2312

forradrpoststed

OTTESTAD

forradrkommnr

3413

forradrkommnavn

STANGE

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

23.610

nkode2

47.529

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

08.08.2013

stiftelsesdato

13.06.2013

tlf

62 57 77 77

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

13

ansatte_dato

13.03.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812080482

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1895524, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 21634026, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1180586}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 20453440}}, "journalnr": "2020630474", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812080482"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 18269720, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1175000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 17094720}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3364306, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 3364306}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 21634026}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1932862, "totalresultat": 1932862, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 26199253}, "driftsresultat": 2285273, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 28484526}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 192571, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 193484}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 912}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 2477844}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 974188635 [navn] => MJØSBETONG AS AVD STANGE [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.529", "beskrivelse": "Butikkhandel med byggevarer ikke nevnt annet sted"} [antallAnsatte] => 8 [overordnetEnhet] => 812080482 [oppstartsdato] => 1989-07-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kjonerudvegen 148"], "kommune": "STANGE", "landkode": "NO", "poststed": "OTTESTAD", "postnummer": "2312", "kommunenummer": "3413"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2013-01-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #2

Array ( [organisasjonsnummer] => 990999481 [navn] => MJØSBETONG AS AVD GRUE [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2007-03-08 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "23.610", "beskrivelse": "Produksjon av betongprodukter for bygge- og anleggsvirksomhet"} [antallAnsatte] => 5 [overordnetEnhet] => 812080482 [oppstartsdato] => 2002-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": [], "kommune": "GRUE", "landkode": "NO", "poststed": "KIRKENu00c6R", "postnummer": "2260", "kommunenummer": "3417"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2013-01-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?