Index

MJØSTØLSVEGEN 5 AS

https://www.trolltunga.as

Orgnr: 814940942

webside: www.trolltunga.as
adresse: Mjøstølsvegen 5

id

7404

organisasjonsnummer

814940942

navn

MJØSTØLSVEGEN 5 AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-02-09

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "55.101", "beskrivelse": "Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Mjøstølsvegen 5"], "kommune": "ULLENSVANG", "landkode": "NO", "poststed": "TYSSEDAL", "postnummer": "5770", "kommunenummer": "4618"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-02-02

hjemmeside

www.trolltunga.as

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

814940942

navn

MJØSTØLSVEGEN 5 AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Mjøstølsvegen 5

forradrpostnr

5770

forradrpoststed

TYSSEDAL

forradrkommnr

4618

forradrkommnavn

ULLENSVANG

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

55.101

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

09.02.2015

stiftelsesdato

02.02.2015

tlf

tlf_mobil

url

www.trolltunga.as

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

814940942

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2030277, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 6317372, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 6253966}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 63406}}, "journalnr": "2020776688", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "814940942"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -4133049, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 431000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -4564049}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 10450421, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 675564}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 9774857}}, "sumEgenkapitalGjeld": 6317372}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -81465, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2388302}, "driftsresultat": 473341, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2861643}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -554806, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 91}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 554897}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -81465}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 914951305 [navn] => TROLLTUNGA GUESTHOUSE & HOSTEL [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-02-10 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "55.101", "beskrivelse": "Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 814940942 [oppstartsdato] => 2015-02-02 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Mju00f8stu00f8lsvegen 5"], "kommune": "ULLENSVANG", "landkode": "NO", "poststed": "TYSSEDAL", "postnummer": "5770", "kommunenummer": "4618"} [links] => [] [hjemmeside] => www.trolltunga.as [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?