Index

MKM & SØNNER AS

Orgnr: 812038672

mobil: 925 18 930
adresse: Gamle Ålevei 35

id

1152

organisasjonsnummer

812038672

navn

MKM & SØNNER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-06

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.341", "beskrivelse": "Malerarbeid"}

antallAnsatte

6

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Gamle Ålevei 35"], "kommune": "FREDRIKSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "GRESSVIK", "postnummer": "1621", "kommunenummer": "3004"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-13

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812038672

navn

MKM & SØNNER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Gamle Ålevei 35

forradrpostnr

1621

forradrpoststed

GRESSVIK

forradrkommnr

3004

forradrkommnavn

FREDRIKSTAD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.341

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

06.06.2013

stiftelsesdato

13.05.2013

tlf

tlf_mobil

925 18 930

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

6

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812038672

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 61870, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1103574, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 901534}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 202040}}, "journalnr": "2021191718", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812038672"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 138180, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 108180}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 965394, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 87082}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 878312}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1103574}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -20743, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1464846}, "driftsresultat": 19276, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1484122}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -45869, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 45}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 45914}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -26593}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911720191 [navn] => MKM & SØNNER AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-03-18 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.341", "beskrivelse": "Malerarbeid"} [antallAnsatte] => 6 [overordnetEnhet] => 812038672 [oppstartsdato] => 2013-04-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Gamle u00c5levei 35"], "kommune": "FREDRIKSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "GRESSVIK", "postnummer": "1621", "kommunenummer": "3004"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2013-05-13 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?