Index

ML MODERN LIVING AS

Orgnr: 818894732

adresse: Havna 4

id

17183

organisasjonsnummer

818894732

navn

ML MODERN LIVING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-04-24

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Havna 4"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "HOLMSBU", "postnummer": "3484", "kommunenummer": "3025"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-04-01

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 27"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "SÆTRE", "postnummer": "3476", "kommunenummer": "3025"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818894732

navn

ML MODERN LIVING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Havna 4

forradrpostnr

3484

forradrpoststed

HOLMSBU

forradrkommnr

3025

forradrkommnavn

ASKER

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 27

ppostnr

3476

ppoststed

SÆTRE

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

24.04.2017

stiftelsesdato

01.04.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818894732

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 78722, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 0, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 0}}, "journalnr": "2021212449", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818894732"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 0, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -30000}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 0}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 0}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 0, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 0}, "driftsresultat": 0, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 0}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918940464 [navn] => ML MODERN LIVING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-05-04 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 818894732 [oppstartsdato] => 2017-04-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Havna 4"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "HOLMSBU", "postnummer": "3484", "kommunenummer": "3025"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 27"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "Su00c6TRE", "postnummer": "3476", "kommunenummer": "3025"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?