Index

MLV 6 AS

Orgnr: 912596958

adresse: Magnus Lagabøters veg 4

id

118398

organisasjonsnummer

912596958

navn

MLV 6 AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-10-17

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kjøp og salg av egen fast eiendom"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Magnus Lagabøters veg 4"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7047", "kommunenummer": "5001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-09-18

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

912596958

navn

MLV 6 AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Magnus Lagabøters veg 4

forradrpostnr

7047

forradrpoststed

TRONDHEIM

forradrkommnr

5001

forradrkommnavn

TRONDHEIM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

17.10.2013

stiftelsesdato

18.09.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

912596958

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1684690, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 42094587, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 38162593}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 3931994}}, "journalnr": "2020402381", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912596958"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 18771759, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 2286927}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 16484832}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 23322828, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 23322828}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 42094587}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -740821, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 964473}, "driftsresultat": -906423, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 58050}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -43347, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 847}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 44194}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -949770}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912601196 [navn] => MLV 6 AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-10-19 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kju00f8p og salg av egen fast eiendom"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 912596958 [oppstartsdato] => 2013-09-18 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Magnus Lagabu00f8ters veg 4"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7047", "kommunenummer": "5001"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?