Index

MM BYGG AS

Orgnr: 814573842

mobil: 939 36 806
adresse: Tulipanvegen 60

id

6693

organisasjonsnummer

814573842

navn

MM BYGG AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2014-12-05

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.320", "beskrivelse": "Snekkerarbeid"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Tulipanvegen 60"], "kommune": "NANNESTAD", "landkode": "NO", "poststed": "HOLTER", "postnummer": "2034", "kommunenummer": "3036"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2014-11-14

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

814573842

navn

MM BYGG AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Tulipanvegen 60

forradrpostnr

2034

forradrpoststed

HOLTER

forradrkommnr

3036

forradrkommnavn

NANNESTAD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.320

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

05.12.2014

stiftelsesdato

14.11.2014

tlf

tlf_mobil

939 36 806

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

11.12.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

814573842

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2457399, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 88647, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 36000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 52647}}, "journalnr": "2021502042", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "814573842"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -185884, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -215884}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 274531, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 274531}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 88647}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -171697, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1230332}, "driftsresultat": -149346, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1080986}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -9982, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 4}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 9986}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -159329}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 814580032 [navn] => MM BYGG AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2014-12-08 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.320", "beskrivelse": "Snekkerarbeid"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 814573842 [oppstartsdato] => 2014-11-14 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Tulipanvegen 60"], "kommune": "NANNESTAD", "landkode": "NO", "poststed": "HOLTER", "postnummer": "2034", "kommunenummer": "3036"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?