Index

MMT AS

Orgnr: 815319982

adresse: Naustveien 17

id

8305

organisasjonsnummer

815319982

navn

MMT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-04-29

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "77.310", "beskrivelse": "Utleie og leasing av landbruksmaskiner og -utstyr"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Naustveien 17"], "kommune": "SENJA", "landkode": "NO", "poststed": "SILSAND", "postnummer": "9303", "kommunenummer": "5421"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-04-10

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815319982

navn

MMT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Naustveien 17

forradrpostnr

9303

forradrpoststed

SILSAND

forradrkommnr

5421

forradrkommnavn

SENJA

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

77.310

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

29.04.2015

stiftelsesdato

10.04.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815319982

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2439495, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1393305, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1180589}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 212716}}, "journalnr": "2021409498", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815319982"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 824660, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1016000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -191340}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 568645, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 15645}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 553000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1393305}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -701, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 104913}, "driftsresultat": 21087, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 126000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -21788, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 23}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 21811}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -701}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915326196 [navn] => MMT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-05-02 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "77.310", "beskrivelse": "Utleie og leasing av landbruksmaskiner og -utstyr"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 815319982 [oppstartsdato] => 2015-04-10 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Naustveien 17"], "kommune": "SENJA", "landkode": "NO", "poststed": "SILSAND", "postnummer": "9303", "kommunenummer": "5421"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?