Index

MOBI MANAGEMENT AS

Orgnr: 818697082

adresse: Bygdøy allé 4

id

16607

organisasjonsnummer

818697082

navn

MOBI MANAGEMENT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-03-14

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bygdøy allé 4"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0257", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-03-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

818697082

navn

MOBI MANAGEMENT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Bygdøy allé 4

forradrpostnr

0257

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

14.03.2017

stiftelsesdato

01.03.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818697082

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1965537, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 540192, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 472000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 68192}}, "journalnr": "2020710347", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818697082"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 540192, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 550000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -9808}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 540192}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -13642, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 13408}, "driftsresultat": -13408, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -234, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 46}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 280}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -13642}}]

Reserver mot visning?