Index

MOBILITY DOCK AS

https://www.bluelogic.no

Orgnr: 811630322

tlf: 91 00 69 50
webside: www.bluelogic.no
adresse: Luramyrveien 29

id

246

organisasjonsnummer

811630322

navn

MOBILITY DOCK AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-03-06

naeringskode1

{"kode": "74.101", "beskrivelse": "Industridesign, produktdesign og annen teknisk designvirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Luramyrveien 29"], "kommune": "SANDNES", "landkode": "NO", "poststed": "SANDNES", "postnummer": "4313", "kommunenummer": "1108"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-02-21

hjemmeside

www.bluelogic.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811630322

navn

MOBILITY DOCK AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Luramyrveien 29

forradrpostnr

4313

forradrpoststed

SANDNES

forradrkommnr

1108

forradrkommnavn

SANDNES

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

74.101

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

06.03.2013

stiftelsesdato

21.02.2013

tlf

91 00 69 50

tlf_mobil

url

www.bluelogic.no

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811630322

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1867350, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 65864, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 44557}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 21307}}, "journalnr": "2020591903", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811630322"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -98277, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 51534}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -149811}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 164141, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2859}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 161282}}, "sumEgenkapitalGjeld": 65864}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -27686, "totalresultat": -27686, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 29285}, "driftsresultat": -29285, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -6209, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 16}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 6225}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -35494}}]

Reserver mot visning?