Index

MOC INVEST AS

Orgnr: 814856372

mobil: 930 66 600
adresse: Langviksveien 19A

id

7209

organisasjonsnummer

814856372

navn

MOC INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-01-26

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Langviksveien 19A"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0286", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2014-12-08

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

814856372

navn

MOC INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Langviksveien 19A

forradrpostnr

0286

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

26.01.2015

stiftelsesdato

08.12.2014

tlf

tlf_mobil

930 66 600

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

814856372

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1838848, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 52371, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 50000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2371}}, "journalnr": "2020573729", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "814856372"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -26651, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 20334}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -46985}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 79022, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 79022}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 52371}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -7109, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 7110}, "driftsresultat": -7110, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -7109}}]

Reserver mot visning?