Index

MOHOLTEGG AS

Orgnr: 920951422

adresse: Kammen 53

id

327906

organisasjonsnummer

920951422

navn

MOHOLTEGG AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-06-06

naeringskode1

{"kode": "47.299", "beskrivelse": "Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler ikke nevnt annet sted"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kammen 53"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "LEINSTRAND", "postnummer": "7083", "kommunenummer": "5001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

konkurs

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-05-22

sisteInnsendteAarsregnskap

2018

Difi-opplysninger

orgnr

920951422

navn

MOHOLTEGG AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kammen 53

forradrpostnr

7083

forradrpoststed

LEINSTRAND

forradrkommnr

5001

forradrkommnavn

TRONDHEIM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

47.299

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

J

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

06.06.2018

stiftelsesdato

22.05.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2018

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

920951422

siste

2018

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1471358, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 204738, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 46276}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 158461}}, "journalnr": "2019929622", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "920951422"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 71143, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 41143}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 133594, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 133594}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 204738}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2018-05-22", "tilDato": "2018-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 41143, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 504333}, "driftsresultat": 54251, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 558584}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -21, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 17}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 38}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 54229}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 977958652 [navn] => MOHOLTEGG AS. [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1997-06-13 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.299", "beskrivelse": "Butikkhandel med nu00e6rings- og nytelsesmidler ikke nevnt annet sted"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 920951422 [oppstartsdato] => 1978-08-25 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Bru00f8setvegen 188"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7050", "kommunenummer": "5001"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2018-06-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?