Index

MOLDEN MASKIN AS

Orgnr: 815576942

mobil: 934 89 575
adresse: Søndre Ålsveg 685

id

8900

organisasjonsnummer

815576942

navn

MOLDEN MASKIN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-06-24

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "77.320", "beskrivelse": "Utleie og leasing av bygge- og anleggsmaskiner og -utstyr"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Søndre Ålsveg 685"], "kommune": "LUNNER", "landkode": "NO", "poststed": "ROA", "postnummer": "2740", "kommunenummer": "3054"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-05-18

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815576942

navn

MOLDEN MASKIN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Søndre Ålsveg 685

forradrpostnr

2740

forradrpoststed

ROA

forradrkommnr

3054

forradrkommnavn

LUNNER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

77.320

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

24.06.2015

stiftelsesdato

18.05.2015

tlf

tlf_mobil

934 89 575

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815576942

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2361117, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3724335, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 3459995}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 264340}}, "journalnr": "2021294754", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815576942"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 534085, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 434085}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3190250, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1048389}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2141861}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3724335}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 474, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1085361}, "driftsresultat": 69211, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1154571}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -68604, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 193}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 68797}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 607}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 916025564 [navn] => MOLDEN MASKIN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-10-05 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "77.320", "beskrivelse": "Utleie og leasing av bygge- og anleggsmaskiner og -utstyr"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 815576942 [oppstartsdato] => 2015-06-24 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Su00f8ndre u00c5lsveg 685"], "kommune": "LUNNER", "landkode": "NO", "poststed": "ROA", "postnummer": "2740", "kommunenummer": "3054"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?