Index

MOLENE AS

Orgnr: 819335982

adresse: Storgata 29

id

18357

organisasjonsnummer

819335982

navn

MOLENE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-07-25

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.510", "beskrivelse": "Butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer"}

antallAnsatte

4

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Storgata 29"], "kommune": "ØVRE EIKER", "landkode": "NO", "poststed": "VESTFOSSEN", "postnummer": "3320", "kommunenummer": "3048"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-07-03

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

819335982

navn

MOLENE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Storgata 29

forradrpostnr

3320

forradrpoststed

VESTFOSSEN

forradrkommnr

3048

forradrkommnavn

ØVRE EIKER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.510

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

25.07.2017

stiftelsesdato

03.07.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

4

ansatte_dato

11.03.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

819335982

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2249081, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 953094, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 953094}}, "journalnr": "2021260693", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819335982"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -27432, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -51862}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 980526, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 980526}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 953094}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 82119, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 992212}, "driftsresultat": 82119, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1074331}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 82119}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 819424152 [navn] => MOLENE [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-08-17 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.510", "beskrivelse": "Butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer"} [antallAnsatte] => 4 [overordnetEnhet] => 819335982 [oppstartsdato] => 2017-07-03 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Storgata 29"], "kommune": "u00d8VRE EIKER", "landkode": "NO", "poststed": "VESTFOSSEN", "postnummer": "3320", "kommunenummer": "3048"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?