Index

MØLLAREN CAFÈ AS

https://www.mollarencafe.com

Orgnr: 812481592

tlf: 55 70 57 99
mobil: 909 97 677
webside: www.mollarencafe.com
adresse: Wolffs gate 12

id

2147

organisasjonsnummer

812481592

navn

MØLLAREN CAFÈ AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-09-23

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "56.101", "beskrivelse": "Drift av restauranter og kafeer"}

antallAnsatte

3

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Wolffs gate 12"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5006", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-09-16

hjemmeside

www.mollarencafe.com

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812481592

navn

MØLLAREN CAFÈ AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Wolffs gate 12

forradrpostnr

5006

forradrpoststed

BERGEN

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

56.101

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

23.09.2013

stiftelsesdato

16.09.2013

tlf

55 70 57 99

tlf_mobil

909 97 677

url

www.mollarencafe.com

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

3

ansatte_dato

11.03.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812481592

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2214867, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 989488, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 33828}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 955660}}, "journalnr": "2021105913", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812481592"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 30000, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 959488, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 959488}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 989488}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 452053, "totalresultat": 452053, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2621230}, "driftsresultat": 579920, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3201150}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 298, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 409}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 111}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 580218}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912489957 [navn] => MØLLAREN CAFÈ AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-09-24 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "56.101", "beskrivelse": "Drift av restauranter og kafeer"} [antallAnsatte] => 3 [overordnetEnhet] => 812481592 [oppstartsdato] => 2013-12-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Vitalitetssenteret", "Wolffs gate 12"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5006", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => www.mollarencafe.com [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?