Index

MØLLER MOBILITY GROUP MI AS

Orgnr: 819279772

adresse: Frysjaveien 31B

id

18173

organisasjonsnummer

819279772

navn

MØLLER MOBILITY GROUP MI AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-07-10

naeringskode1

{"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kjøp og salg av egen fast eiendom"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Frysjaveien 31B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0884", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-06-12

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 6671 Etterstad"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0609", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

819279772

navn

MØLLER MOBILITY GROUP MI AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Frysjaveien 31B

forradrpostnr

0884

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 6671 Etterstad

ppostnr

0609

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

10.07.2017

stiftelsesdato

12.06.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

819279772

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2352001, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 238211714, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 199934262}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 38277452}}, "journalnr": "2021279322", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819279772"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 200078087, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 200015000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 63087}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 38133627, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 38006579}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 127048}}, "sumEgenkapitalGjeld": 238211714}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 46326309, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 195302}, "driftsresultat": 27365510, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 27560812}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 19100020, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1303}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": -19098717}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 46465530}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919370548 [navn] => MØLLER MOBILITY GROUP MI AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-08-03 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kju00f8p og salg av egen fast eiendom"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 819279772 [oppstartsdato] => 2017-06-12 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Frysjaveien 31B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0884", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 6671 Etterstad"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0609", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?