Index

MOLTEMYRA AS

Orgnr: 812522612

mobil: 924 70 686
adresse: c/o Ivar Myrhaug, Vassbunnveien 71

id

2251

organisasjonsnummer

812522612

navn

MOLTEMYRA AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-10-01

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Ivar Myrhaug", "Vassbunnveien 71"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "BORGEN", "postnummer": "1388", "kommunenummer": "3025"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-09-20

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812522612

navn

MOLTEMYRA AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Ivar Myrhaug Vassbunnveien 71

forradrpostnr

1388

forradrpoststed

BORGEN

forradrkommnr

3025

forradrkommnavn

ASKER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

01.10.2013

stiftelsesdato

20.09.2013

tlf

tlf_mobil

924 70 686

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812522612

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2257451, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 663746, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 7869}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 655877}}, "journalnr": "2021272076", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812522612"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 110154, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 80154}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 553591, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 553591}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 663745}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 594806, "driftsresultat": {"driftskostnad": {}, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 598397, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 600089}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1692}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 598397}}]

Reserver mot visning?