Index

MOLY AS

Orgnr: 877062422

adresse: Ole Deviks vei 18

id

57729

organisasjonsnummer

877062422

navn

MOLY AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1997-01-06

naeringskode1

{"kode": "46.389", "beskrivelse": "Engroshandel med spesialisert utvalg av nærings- og nytelsesmidler ikke nevnt annet sted"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Ole Deviks vei 18"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0666", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1996-11-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

877062422

navn

MOLY AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Ole Deviks vei 18

forradrpostnr

0666

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

46.389

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

06.01.1997

stiftelsesdato

01.11.1996

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

877062422

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2447127, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 11603483, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 3300271}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 8303212}}, "journalnr": "2021413952", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "877062422"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 6444229, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 8900000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -2455771}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 5159254, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 5159254}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 11603483}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 2092286, "totalresultat": 2092286, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 41680}, "driftsresultat": -41680, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 2133966, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2134851}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 885}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 2092286}}]

Reserver mot visning?