Index

MOMENT ANALYSE AS

Orgnr: 912027384

adresse: Markens gate 8

id

105629

organisasjonsnummer

912027384

navn

MOMENT ANALYSE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-04

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "73.200", "beskrivelse": "Markeds- og opinionsundersøkelser"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Markens gate 8"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4611", "kommunenummer": "4204"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-03

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

912027384

navn

MOMENT ANALYSE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Markens gate 8

forradrpostnr

4611

forradrpoststed

KRISTIANSAND S

forradrkommnr

4204

forradrkommnavn

KRISTIANSAND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

73.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

04.06.2013

stiftelsesdato

03.05.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

14.05.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

912027384

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 87164, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 198296, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 25880}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 172416}}, "journalnr": "2021223372", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912027384"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -825473, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 39334}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -864807}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1023769, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1023769}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 198296}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 807, "totalresultat": 807, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1381549}, "driftsresultat": 1851, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1383400}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1045, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 21}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1066}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 807}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 812052462 [navn] => MOMENT ANALYSE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-06-10 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "73.200", "beskrivelse": "Markeds- og opinionsundersu00f8kelser"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 912027384 [oppstartsdato] => 2013-05-03 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Markens gate 8"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4611", "kommunenummer": "4204"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?