Index

MONAS TRADING AS

Orgnr: 870912412

tlf: 66781261
adresse: Sjøvollbukta 12

id

54088

organisasjonsnummer

870912412

navn

MONAS TRADING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

naeringskode1

{"kode": "46.410", "beskrivelse": "Engroshandel med tekstiler og utstyrsvarer"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sjøvollbukta 12"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "VOLLEN", "postnummer": "1390", "kommunenummer": "3025"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1994-04-06

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

870912412

navn

MONAS TRADING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Sjøvollbukta 12

forradrpostnr

1390

forradrpoststed

VOLLEN

forradrkommnr

3025

forradrkommnavn

ASKER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

46.410

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

06.04.1994

tlf

66781261

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

870912412

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1501404, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 112690, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 112690}}, "journalnr": "2020215470", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "870912412"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 110358, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 10358}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2332, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2332}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 112690}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -5881, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 6167}, "driftsresultat": -6167, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 286, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 292}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 6}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -5881}}]

Reserver mot visning?