Index

MONSEN BYGG EIENDOM AS

Orgnr: 888368752

adresse: Skjelnan

id

71666

organisasjonsnummer

888368752

navn

MONSEN BYGG EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2005-06-29

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Skjelnan"], "kommune": "TROMSØ", "landkode": "NO", "poststed": "KROKELVDALEN", "postnummer": "9023", "kommunenummer": "5401"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2005-06-20

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Tønsvikvegen 164"], "kommune": "TROMSØ", "landkode": "NO", "poststed": "KROKELVDALEN", "postnummer": "9023", "kommunenummer": "5401"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

888368752

navn

MONSEN BYGG EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Skjelnan

forradrpostnr

9023

forradrpoststed

KROKELVDALEN

forradrkommnr

5401

forradrkommnavn

TROMSØ

forradrland

Norge

postadresse

Tønsvikvegen 164

ppostnr

9023

ppoststed

KROKELVDALEN

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

29.06.2005

stiftelsesdato

20.06.2005

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

11.03.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

888368752

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1737178, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1306286, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1065560}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 240726}}, "journalnr": "2020461010", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "888368752"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 928566, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 828566}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 377720, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 49912}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 327808}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1306286}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 122540, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 260387}, "driftsresultat": 173613, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 434000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -16539, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 645}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 17184}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 157073}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 888406352 [navn] => MONSEN BYGG EIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2005-06-30 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 888368752 [oppstartsdato] => 2005-06-20 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Skjelnan"], "kommune": "TROMSu00d8", "landkode": "NO", "poststed": "KROKELVDALEN", "postnummer": "9023", "kommunenummer": "5401"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Tu00f8nsvikvegen 164"], "kommune": "TROMSu00d8", "landkode": "NO", "poststed": "KROKELVDALEN", "postnummer": "9023", "kommunenummer": "5401"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?