Index

MONVIRO AS

Orgnr: 817782302

adresse: Kanalveien 119

id

14345

organisasjonsnummer

817782302

navn

MONVIRO AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-09-26

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "63.110", "beskrivelse": "Databehandling, datalagring og tilknyttede tjenester"}

antallAnsatte

5

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kanalveien 119"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5068", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-09-13

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

817782302

navn

MONVIRO AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kanalveien 119

forradrpostnr

5068

forradrpoststed

BERGEN

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

63.110

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

26.09.2016

stiftelsesdato

13.09.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

5

ansatte_dato

12.04.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

817782302

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2547739, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 5378991, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2154027}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 3224964}}, "journalnr": "2021528456", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "817782302"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1989486, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1363556}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 625930}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3389505, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1075623}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2313882}}, "sumEgenkapitalGjeld": 5378991}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 859488, "totalresultat": 859488, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 5289020}, "driftsresultat": 1160558, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 6449578}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -58652, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2248}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 60900}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1101907}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 917848386 [navn] => MONVIRO AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-10-08 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "63.110", "beskrivelse": "Databehandling, datalagring og tilknyttede tjenester"} [antallAnsatte] => 5 [overordnetEnhet] => 817782302 [oppstartsdato] => 2016-09-13 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kanalveien 119"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5068", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?