Index

MORAL HOLDING AS

Orgnr: 815001192

mobil: 922 90 088
adresse: Midtskogvegen 28A

id

7539

organisasjonsnummer

815001192

navn

MORAL HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-02-19

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Midtskogvegen 28A"], "kommune": "BJØRNAFJORDEN", "landkode": "NO", "poststed": "OS", "postnummer": "5200", "kommunenummer": "4624"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Nynorsk

links

[]

stiftelsesdato

2015-02-13

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815001192

navn

MORAL HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Midtskogvegen 28A

forradrpostnr

5200

forradrpoststed

OS

forradrkommnr

4624

forradrkommnavn

BJØRNAFJORDEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

70.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.02.2015

stiftelsesdato

13.02.2015

tlf

tlf_mobil

922 90 088

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815001192

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2319735, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 212274, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 210000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2274}}, "journalnr": "2021367930", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815001192"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 131481, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 160000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -28519}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 80791, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 80791}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 212272}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 0, "driftsresultat": {"driftskostnad": {}, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 0, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 0}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 0}}]

Reserver mot visning?