Index

&MORE AS

Orgnr: 812467182

mobil: 926 33 798
adresse: Sofies gate 72

id

2118

organisasjonsnummer

812467182

navn

&MORE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-09-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sofies gate 72"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0454", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-09-15

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812467182

navn

&MORE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Sofies gate 72

forradrpostnr

0454

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

71.129

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

19.09.2013

stiftelsesdato

15.09.2013

tlf

tlf_mobil

926 33 798

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

11.07.2017

regnskap

regnskap #0

orgnr

812467182

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2257187, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1457455, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1457455}}, "journalnr": "2021271528", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812467182"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 31000, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 31000}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1426455, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1426455}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1457455}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 990959, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1082171}, "driftsresultat": 1271643, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2353814}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1189, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2044}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 3233}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1270454}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912475042 [navn] => &MORE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-09-21 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 812467182 [oppstartsdato] => 2013-09-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Sofies gate 72"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0454", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?